HÌNH ẢNH TRƯỚC & SAU ĐIỀU TRỊ DA NHẠY CẢM TẠI FOB21/06/2017
THĂM KHÁM DA LIỄU

KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ

VIDEO