HÌNH ẢNH TRƯỚC & SAU ĐIỀU TRỊ MỤN TẠI FOB19/06/2017

Kết quả trị mụn tại FOB

THĂM KHÁM DA LIỄU

KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ

VIDEO