HÌNH ẢNH TRƯỚC & SAU ĐIỀU TRỊ NÁM DA/ DA NHẠY CẢM TẠI FOB

Khách hàng điều trị tại FOB


Khách hàng điều trị tại FOB


Khách hàng điều trị tại FOB


Khách hàng điều trị tại FOB

THĂM KHÁM DA LIỄU

KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ

VIDEO