HÌNH ẢNH TRƯỚC & SAU ĐIỀU TRỊ NÁM DA - TÀN NHANG TẠI FOB22/06/2017


THĂM KHÁM DA LIỄU

KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ

VIDEO