HÌNH ẢNH TRƯỚC & SAU KHI TRỊ MỤN TẠI FOB27/07/2017

THĂM KHÁM DA LIỄU

KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ

VIDEO